پیپ کاپیتان بلک طرح دار

هزار تومان

پیپ کاپیتان بلک طرح دار
پیپ همان چپق خود ما ایرانی هاست که در مدل فرنگی تر به آن پیپ میگویند. از پیپ برای کشیدن دود توتون استفاده میشود.
مشخصات :
پیپ کاپیتان بلک
مدل: طرح دار
ارتفاع: ۲۰ سانتی متر
جنس: چوبی

در انبار موجود نمی باشد